Martial Arts Kenjutsu Iaido Jujutsu Naginata 40th Annual Demonstration Nippon Budokan

Martial Arts Kenjutsu Iaido Jujutsu Naginata 40th Annual Demonstration Nippon Budokan
Budo highlights from the 40th annual demonstration in Tokyo.
Learn iaido online or in Tokyo. Swordsmanship training ► http://shinkanryu.org/
Shinkan-ryū on Facebook ► https://www.facebook.com/shinkanryukenpo/
Follow me on Instagram ►https://www.instagram.com/gudkarma/
Schools demonstrated, Hokushin Itto Ryu, Kito Ryu Jujutsu, Sekiguchi Shinshin Ryu, Jigen Ryu, Higoko Ryu, Toda Ryu, Shingyoto Ryu, Shibugawa Ichi Ryu, Shojitsuken Rikataichi Ryu,Sekiguchi Ryu, Hontai Yoshin Ryu, Suio Ryu, Chikubujima Ryu, Yoshin Ryu, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Tennenrishin Ryu, Yo Ryuコメントを残す

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)